Styrelse

Ordförande

Alice Widlund
Tel: 021 – 33 02 82
Mejl: alicewidlund@tele2.se

Vice Ordförande

Birgitta Höijer Hols
Tel: 021 – 33 11 34
Mejl: birgittahols@telia.com

Kassör

Elinor Loikas
Tel: 0739 – 29 98 99
Mejl: ellinor.loikas@skola.vasteras.se

Sekreterare och medlemsregister- hemsidesansvarig

Carl-Olof Lydén
Tel: 073 – 702 53 39
Mejl: colyden@hotmail.com

Ledamöter

Öyvinn Björkas
Tel: 021 – 35 52 55
Mejl: oyvinn.bjorkas@skola.vasteras.se

Hans-Erik Montelius
Tel: 021 – 12 56 68
Mejl: hans-erik.montelius@vasteras.se

Ulf Wilund
Tel: 021 – 35 17 74
Mejl: ulf.wilund@telia.com

Revisorer

Åke Karlsson, ordinarie
Merja Vegus, ordinarie
Per Ohlén, ersättare

Valberedning

Ingrid Sarenmalm, sammankallande
Kjell Eriksson, ledamot

Representation i distriktet

Alice Widlund, ordinarie
Ulf Wilund, ordinarie
Öyvinn Björkas, ersättare
Birgitta Höijer Hols, ersättare