Västerås

Om föreningen

Västeråsavdelningen vill på lokal nivå genom möten, föredrag, studiecirklar, resor mm fördjupa kunskapen om och betydelsen av nordisk gemenskap.

Föredragen behandlar ofta områdena nordisk litteratur, nordisk historia men också ämnen som berör natur och teknik med nordisk anknytning.

Studiecirklarna genomföres ofta med årsboken som underlag.

Slutligen kan nämnas resorna till någon plats eller geografiskt område som har studerats vid någon studiecirkel.

Föredragen genomföres i allmänhet i samarbete med Västerås stadsbibliotek.  När det gäller studiecirklar samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolans lokalavdelning i Västerås.

Här kan du läsa mer om styrelsen.

Västerås har vänorter i de övriga nordiska länderna. Vi brukar deltaga vid vänortsveckorna (NOVU) som kommunerna anordnar.

Västerås vänorter

*Ålesund i Norge,

*Randers i Danmark,

*Lahti i Finland och

*Akureyri på Island.

Slutligen, vill Du komma till Västerås kommuns hemsida, klicka då här.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Till sist – än en gång, varmt välkommen till vår lokalavdelning!